Priscilla's Marriage Request
0
Priscilla's Marriage Request
3.0
Priscilla Motia works as a sorceress at the mercenary corps, but she was once the only daughter of a count. Until her father died, and her stepmother made a fortune from selling their valuables to her divorced husband who was 10 years older... In an accident while working as a mercenary, Priscilla got her hands on the Dragon Heart just before she dies... This is a chance to take back the 15 years that she lost! She is determined to go on a big adventure. “You're back!" But what awaited Priscilla was a huge debt caused by her evil divorced husband. Seeking for revenge, Priscilla goes looking for Kian Rustin, the Black Death of the Battlefield for help and asks, “I have a favor to ask of you." “What do you want me to do? Is this an assassination attempt?" "Kian Rustin! Please be my husband." So, will Priscilla be able to win both land and love? Türkçe / Turkish SpoilerPriscilla Motia paralı asker birliklerinde bir büyücü olarak görev alır ancak bir zamanlar kontun tek kızı idi. Ta ki babası ölüp üvey annesi, onların mücevherlerini kendinden 10 yaş büyük olan, boşanmış kocasına satıp servet elde etmesine kadar... Paralı bir asker olarak çalışırken bir kazada, Priscilla ölmeden hemen önce ellerine Ejderhanın Kalbini aldı... Bu, kaybettiği 15 yılı geri almak için bir şanstı! Priscilla, büyük bir maceraya atılmakta kararlı. "Döndün!" Ama Priscilla'yı bekleyen şey, boşanmış şeytani kocası tarafından yaratılan borç bataklığıydı. İntikam almak isteyen Priscilla, savaş alanının kara ölümü olan kişiyi, Kian Rustin'i yardım için arar ve sorar; "Senden bir iyilik isteyeceğim." "Benden ne yapmamı istiyorsun? Bu bir suikast girişimi mi?" "Kian Rustin! Lütfen kocam ol." Priscilla hem arazisine hem de aşkına kavuşabilecek mi?