Hikaru No Go
878
Hikaru No Go
3.7
191: Shoji-Kun! Oka-Kun!