Hikaru No Go
717
Hikaru No Go
3.5
191: Shoji-Kun! Oka-Kun!