Hikaru No Go
926
Hikaru No Go
3.7
191: Shoji-Kun! Oka-Kun!